Przenośne testery wyłączników

Wyłączniki pracują w kluczowych punktach energetycznych sieci przesyłowych i rozdzielniach.

Ich niezawodność ma decydujące znaczenie dla ciągłości dostaw energii, bezpieczeństwa i efektywności ekonomicznej elektrycznych sieci zasilających.

Niezawodne działanie wyłączników przez cały okres ich użytkowania można zapewnić tylko przez regularne testy przeprowadzane w miejscu ich pracy.

Systemy testujące dostarczają precyzyjnych informacji o stanie komór wyłącznika i napędów, bez konieczności ich otwierania. Testery muszą spełniać najwyższe wymagania, a to z powodu liczby badanych parametrów, różnorodności stosowanych wyłączników i trudnych warunków w miejscu wykonywania testów.