Przenośne, akumulatorowe mierniki rezystancji.

Wykorzystują czteroprzewodową metodę pomiarową. Przyrząd automatycznie wykrywa poprawność połączeń oraz dobiera zakresy pomiarowe. Wyświetla zmierzoną wartość wymuszanego prądu, spadek napięcia na mierzonej rezystancji i jej obliczoną wartość.

Do miernika można podłączyć zewnętrzny cyfrowy termometr.

Urządzenie posiada wbudowaną bibliotekę materiałów wraz ze współczynnikami temperaturowymi, dzięki czemu wyniki pomiaru rezystancji wyświetlane są również z automatycznym przeliczeniem do temperatury odniesienia.

Miernik umożliwia pomiar rezystancji styków wyłączników obustronnie uziemionych (pomiar z cęgami prądowymi mierzącymi upływ prądu do uziemienia)