Ochrona prywatności i danych osobowych jest dla nas priorytetowa dlatego ściśle przestrzegamy przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do korzystania z naszych usług. Poniższe wyjaśnienia pomagają zrozumieć, w jaki sposób zapewniamy tę ochronę i jakie dane są zbierane oraz w jakim celu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do dyspozycji. Nasze dane kontaktowe znajdują się na końcu.

 

Definicje

Dane Osobowe - dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, itd., które są zbierane za pośrednictwem strony internetowej bądź dobrowolnie otrzymane oraz przetwarzane przez KoCoS Polska Sp. z o.o.;

RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrótowiec), Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.

Polityka - zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych;

Przetwarzanie - dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, dopasowywanie lub łącznie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

Gromadzenie informacji

W zakładce „kontakt” znajduje się formularz, który umożliwia złożenie zapytania podając email, numer telefon, imię, nazwisko. Podane dane przetwarzane są wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

 

Osoby korzystające z usługi Newsletter mogą w każdej chwili z niej zrezygnować wysyłając

e-mail na adres info@pl.kocos.com wstawiając w temacie „Stop newsletter“

 

Podane dane mogą być przetwarzane, tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów KoCoS Polska Sp. z o.o., w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Przesłane nam dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

- wyraźnej zgody osoby od której otrzymaliśmy dane,

- przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa

 

Prawa Użytkownika

To Państwo decydujecie o zakresie i celu przetwarzania. W każdej chwili możecie Państwo:

  • kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane;
  • na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Państwa dane osobowe;
  • cofnąć zgodę na przetwarzanie, a także żądać usunięcia Państwa danych osobowych w całości lub części. Należy pamiętać jednak, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez Państwa z funkcjonalności serwisu.
  • skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych.

 

Wszelkie żądania w tych kwestiach możecie Państwo wnieść kontaktując się z nami – dane kontaktowe do nas znajdziecie Państwo na końcu Polityki.

 

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z RODO. Szanujemy Państwa prywatność dlatego zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.

 

Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Wizyta na naszej stornie wiąże się z koniecznością tworzenia małych plików tekstowych, umieszczanych na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie przez przeglądarkę, służących do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies nie służą przetwarzaniu danych osobowych i nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację osoby korzystającej z naszych usług. Gromadzone są one w celach statystycznych i dotyczą wyłącznie aktywności w serwisie internetowym. Pliki te również w żaden sposób nie wpływają na wydajność ani bezpieczeństwo sprzętu technicznego użytego do komunikacji z serwisem internetowym.

Zawsze mogą Państwo zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej Państwo używacie, możecie skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji mogą Państwo znaleźć u producenta stosowanej przez Państwa przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo pozostać w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

 

Google Analytics oraz Google AdWords

Strona http://www.kocos.pl korzysta z Remarketingu z Google Analytics do reklamowania swoich produktów online. Zastrzegamy prawo do wykorzystania wszystkich sposobów docierania do odbiorców dostępnych w Google AdWords: odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, odbiorcy na rynku, podobni odbiorcy, cechy demograficzne, lokalizacja, remarketing. Każda osoba może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w swojej sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Klient może też całkowicie zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki, który zablokuje jego działanie. KoCoS Polska Sp. z o.o. nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich gościach.

 

Kontakt

Cenimy sobie Państw opinie. Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:

  • na adres e-mail: info@pl.kocos.com
  • za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.kocos.pl
  • pisemnie, na adres: KoCoS Polska Sp. z o.o. ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała