Przenośne testery wyłączników

Elastyczne i kompaktowe systemy do testowania wyłączników średniego, wysokiego i najwyższego napięcia.

 • Niezwykle wytrzymałe i kompaktowe
 • Pełny test wyłącznika w trakcie jednego cyklu testowego
 • Brak konieczności czasochłonnego przełączania podłączeń w trakcie testów
 • Praca autonomiczna testera
 • Obsługa i ocena wyników na 7-calowym ekranie dotykowym
 • Pomiar styków rezystancyjnych (PIR) i głównych w maks. 12 kolumnach stykowych
 • Pomiary rezystancji statycznej i dynamicznej w maks. 6 kolumnach stykowych
 • Rejestracja i analiza prądów cewek i silników
 • Test wyzwalaczy podnapięciowych i minimalnego napięcia wyzwalającego
 • Pomiary z uziemieniem obustronnym

Kompletne testy wyłączników w terenie

Zintegrowany panel sterowniczy testera ACTAS P260 | P360 pozwala na szybkie, łatwe i pełne badanie wyłącznika w jednym cyklu testowym, z analizą wyników włącznie:

 • Pomiary 12 styków rezystancyjnych i głównych
  Pomiar czasów różnych sekwencji łączeniowych na maks. 12 stykach rezystancyjnych i głównych.
   
 • Uziemienie obustronne
  W kombinacji z miernikiem PROMET SE pomiar obustronnie uziemionego wyłącznika jednocześnie na maks. 3 fazach po 2 komory na fazę.
   
 • 12 wejść styków pomocniczych
  Identyfikacja stanu maks. 12 styków pomocniczych ze zintegrowanym przełączaniem napięcie /styk.
   
 • 9 uniwersalnych wejść czujników
  Maks. 9 wejść dla analogowych/inkrementalnych czujników ciśnienia, drogi i temperatury. Wejścia czujników mogą być swobodnie konfigurowane zależnie od potrzeb.
   
 • Prądy cewek i silników
  Pomiary prądu maks. 3 cewek wyłącz, załącz. Dowolnie wybierane zakresy pomiarowe umożliwiają uzyskanie niezwykle precyzyjnych wyników.
   
 • Pomiar rezystancji styków
  We współpracy z kompaktowym omomierzem PROMET SE system mierzy zarówno statyczną jak i dynamiczną rezystancję styków równocześnie na trzech fazach po dwie komory na fazę.
   
 • Wyzwalacze podnapięciowe i minimalne napięcie wyzwalające
  EPOS MC3 – wydajne źródło zasilania AC/DC – pozwala na niezależne od napięcia stacyjnego testowanie silników i cewek. Źródło to jest sterowane przez tester ACTAS. Oznacza to, że pomiary np. wyzwalaczy podnapięciowych i minimalnego napięcia wyzwalającego cewki są powtarzalne i zawsze odtwarzane w tych samych warunkach.

System z opcją pracy autonomicznej

Szeroki zakres funkcji i duża elastyczność systemu obejmującego komponenty ACTAS, PROMET i EPOS posiada szereg istotnych zalet:

 • Precyzyjna analiza wyłącznika i wszystkich jego elementów
 • Wspólna obsługa i zarządzanie danymi z poziomu testera ACTAS
 • Wspólny plan testów zarządzający wszystkimi komponentami systemu, jeden raport z testów
 • Możliwość samodzielnej pracy każdego ze składników zapewniająca maksymalną elastyczność

​​​​

​​Brak konieczności zmiany podłączeń

Wszystkie testy możliwe w jednym cyklu bez konieczności czasochłonnego przełączania podłączeń w trakcie testów. Identyczne warunki prowadzenia testów gwarantują porównywalność wyników.

Wytrzymałe i niezawodne także w obszarze najwyższych napięć

ACTAS P260 |  P360 cechuje kompaktowa i wytrzymała budowa. Dostarczane są w praktycznych, sztywnych walizkach. Do budowy wykorzystano sprawdzone komponenty gwarantujące niezawodną pracę w terenie przy pomiarach wyłączników średniego, wysokiego i najwyższego napięcia, a także rozłączników i uziemiaczy.

Obsługa i analiza na ekranie dotykowym

Nowa koncepcja obsługi i niezwykle wydajna część sprzętowa umożliwiają prostą obsługę i gwarantują optymalną prezentację wszystkich informacji. Przejrzysta struktura interfejsu użytkownika jest zrozumiała i szybko oraz intuicyjnie prowadzi użytkownika do celu bez konieczności uciążliwego przeszkolenia.

 • Ekran dotykowy 7‘‘ z graficznym interfejsem użytkownika
 • Prezentacja wyników pomiarów na przejrzystych wykresach i ikonach
 • Raport z pomiarów w formacie PDF
 • Wybór nastaw testów z szablonów
 • Stan styków prezentowany diodami LED
 • Interfejsy USB i Ethernet do bezpośredniego połączenia z PC/siecią i dodatkowym osprzętem

 

Konfiguracja i analiza

Konfiguracja testów jak i analiza wyników jest możliwa bezpośrednio na urządzeniu (w terenie) albo z pomocą komputera PC i aplikacji ACTAS (w siedzibie firmy). Dane i parametry pomiarowe mogą być według potrzeb importowane i eksportowane na zewnętrzną pamięć USB lub przez połączenie sieciowe.