Kompaktowy mikroomomierz do pomiaru obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych

PROMET L10 to kompaktowy, wyposażony w niezależne od sieci zasilanie mikroomomierz do pomiaru obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych. Dzięki pomiarowi techniką czteroprzewodową i generowaniu prądów do 10 A PROMET L10 spełnia najwyższe wymagania dotyczące dokładności pomiaru w określaniu rezystancji w zakresie od μΩ do kΩ.
Dzięki pomiarowi obciążeń indukcyjnych PROMET L10 oferuje ponadto możliwość wyznaczania rezystancji uzwojeń transformatorów, silników i przekładników pomiarowych.
Niewielka, wynosząca zaledwie 0,6 kg waga, zasilanie akumulatorowe, a także możliwość obsługi z poziomu aplikacji systemu Android to obok wysokiej funkcjonalności cechy, które przekładają się na szerokie spektrum możliwych zastosowań.

 

Niewielka waga umożliwiająca obsługę jedną ręką

Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja urządzenia i jego niewielka, wynosząca zaledwie 0,6 kg waga pozwalają na trzymanie i obsługiwanie przyrządu pomiarowego tylko jedną ręką. Wpływa to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku używania urządzenia na drabinie lub podeście roboczym, bo druga ręka zostaje zawsze wolna do zabezpieczenia.

 

Łatwa obsługa

Ergonomiczny układ przycisków umożliwia optymalne posługiwanie się urządzeniem. Dzięki intuicyjnej obsłudze wykonywanie pomiarów jest łatwe, szybkie i nie wymaga długiego czasu wdrożenia.
Wyświetlacz graficzny i sygnalizacja dźwiękowa Dobrze czytelny nawet w bezpośrednim świetle słonecznym wyświetlacz graficzny w połączeniu z sygnalizacją dźwiękową zapewnia zawsze dokładne rozeznanie w trwającej właśnie operacji.

 

Działanie do 8 godzin na zasilaniu akumulatorowym

Urządzenie PROMET L10 jest zasilane przez wbudowane akumulatory, które są zaprojektowane do ciągłej pracy przez maksymalnie 8 godzin i ok. 100 pomiarów prądem 10 A przy rezystancji 100 μΩ. Praca niezależna od sieci zasilającej pozwala na dużą elastyczność i swobodę manewrowania bez niewygodnego podłączenia do sieci.

 

Pomiar przy obciążeniach indukcyjnych

PROMET L10 został skonstruowany między innymi do pomiaru rezystancji przy obciążeniach indukcyjnych do 500 henrów, takich jak np. w transformatorach WN, SN i nN, a także silnikach, generatorach, przekładnikach prądowych i bębnach kablowych. Specjalny algorytm zapewnia szybkie ładowanie i rozładowywanie obciążeń indukcyjnych, a tym samym krótki czas trwania pomiaru, a także stabilną wartość rezystancji. Informacje o procesie ładowania i rozładowywania prezentowane są na wyświetlaczu. Miernik jest ponadto wyposażony w funkcje bezpieczeństwa zabezpieczające przed wyładowaniami łukowymi i niebezpiecznymi napięciami indukcyjnymi.

 

Pomiar przy obciążeniach rezystancyjnych

Dzięki pomiarowi techniką czteroprzewodową i generowaniu prądów testowych do 10 A PROMET L10 spełnia najwyższe wymagania dotyczące dokładności w określaniu rezystancji w zakresie od μΩ do kΩ. Do typowych zastosowań należą, na przykład, pomiar rezystancji styków wyłączników lub odłączników, kontrola połączeń prądowych, takich jak szyny zbiorcze, kable i wiązki kablowe, a także sprawdzanie połączeń spawanych lub uziemiających.

 

Pomiar z kompensacją temperatury

Przy pomocy urządzenia PROMET L10 można mierzyć rezystancję z kompensacją temperatury. W tym celu czujnik rejestruje wartość temperatury w miejscu pomiaru, a następnie z uwzględnieniem temperatury odniesienia, np 20 °C, obliczana jest wartość rezystancji. Umożliwia to bezpośrednie porównywanie wartości. W pamięci urządzenia zapisana jest baza danych zawierająca parametry wymagane do kompensacji temperatury; bazę tę można dowolnie rozszerzać.

 

Szeroki zakres pomiarowy

Przy pomocy urządzenia PROMET L10 można mierzyć rezystancje do 5 kΩ, obciążenia indukcyjne do 500 H i moce transformatorów do 500 MVA. Objęcie szerokiego zakresu zastosowań tylko jednym urządzeniem oznacza, że zakup dodatkowych urządzeń w wielu przypadkach nie jest już konieczny.

 

Obsługa z poziomu aplikacji systemu Android

Możliwość obsługi przez aplikację systemu Android za pośrednictwem protokołu Bluetooth czyni ze smartfona i tabletu wygodne urządzenie obsługowe i odczytowe. Dzięki funkcji sterowania zdalnego można wykonywać pomiary bez oprzewodowania z zachowaniem wymaganej bezpiecznej odległości.

Dane pomiarowe, mogą być zapisywane bezpośrednio na urządzeniu końcowym, wysyłane pocztą elektroniczną jako raport w formacie PDF lub wyprowadzane na drukarkę. Eksport danych w postaci pliku w formacie CSV umożliwia ponadto przetwarzanie danych w innych programach.

 

Zakres dostawy

Urządzenie PROMET L10 jest dostarczane wraz z kompletnym zestawem akcesoriów obejmującym wymagane przewody pomiarowe zakończone wtykami bananowymi.
Opcjonalnie przewody pomiarowe z zaciskami Kelvina, które upraszczają podłączenie i zapobiegają błędom pomiaru.
Wyściełane etui na urządzenie umożliwia łatwy i bezpieczny transport.