Idealny do pracy w trudnych warunkach

Niewielki ciężar na poziomie 1.5 kg i poręczna obudowa wyposażona w pasek naramienny umożliwiają używanie miernika nawet gdy niemożliwe jest jego odłożenie, na przykład podczas pracy na drabinie lub zwyżce. Wydajna bateria litowo-jonowa gwarantuje kilkugodzinną, niezależną od sieci pracę.

Wyznaczanie rezystancji w dwóch punktach

Dwa wyjścia prądowe i dwa napięciowe wejścia pomiarowe umożliwiają prowadzenie pomiaru jednocześnie w dwóch punktach, co pozwala na przykład na ocenę jakości połączeń. Ponadto, we współpracy z systemem testowym ACTAS, możliwe jest równoległe sprawdzenie nawet sześciu styków głównych.

 

Stabilny prąd pomiarowy do wartości 200A

Oparte na najnowocześniejszej elektronice zasilającej i technice kondensatorowej źródło prądu w sposób pewny generuje niezmienne prądy pomiarowe o wartości do 200A przy pracy bateryjnej. Prądy te generowane są niezależnie od aktualnego obciążenia a ich wartości są ustawialne.

Ocena jakości połączeń

Istnienie dwóch napięciowych wejść pomiarowych umożliwia łatwe i szybkie wyznaczanie jakości np. połączeń śrubowych szyn prądowych. Rezystancja wyznaczana jest poprzez współczynnik dobroci. Współczynnik ten jest definiowany jako stosunek rezystancji połączenia do rezystancji szyny prądowej o tej samej długości.

Pomiar z kompensacją temperatury

Urządzenie PROMET SE pozwala na pomiar rezystancji z kompensacją temperatury. W tym celu czujnik rejestruje wartość temperatury w miejscu pomiaru, a wartość rezystancji zostaje wyliczona z uwzględnieniem tej temperatury. Urządzenie posiada bazę danych materiałów wraz z przypisanymi im współczynnikami – bazę tę można dowolnie rozszerzać.

Precyzyjne wyznaczanie rezystancji stykowych

Regularne pomiary rezystancji styków pozwalają na dokładną ocenę stanu systemów styków. Pomiar  statycznej rezystancji stykowej przyrządem PROMET SE umożliwia wykrycie zbyt wysokich rezystancji styków spowodowanych nieprawidłowym połączeniem. Dzięki temu można z wyprzedzeniem podjąć działania konserwacyjne i zapobiec awariom.

 

Integracja z testerami wyłączników ACTAS

PROMET SE posiada interfejsy do urządzeń testujących ACTAS. Dzięki oprogramowaniu ACTAS użytkownik może łatwo połączyć funkcję pomiaru rezystancji z testami działania wyłączników. Taka konfiguracja umożliwia wykonywanie automatycznych procedur pomiarowych i dogłębnych analiz wyników. Uzyskane wartości są wykorzystywane do analizy wyników a także drukowane w raportach.

Wyznaczanie rezystancji dynamicznej nawet sześciu styków głównych

Integracja urządzenia PROMET SE z systemem ACTAS pozwala na pomiar rezystancji dynamicznej styków w układzie trójbiegunowym i równocześnie dla dwóch komór stykowych na każdym biegunie. Dzięki temu w jednej operacji można zmierzyć wszystkie styki danego wyłącznika. Nie ma konieczności czasochłonnego przy- i odłączania zacisków a sam pomiar odbywa się w dokładnie takich samych warunkach, co z kolei pozwala na bezpośrednie porównanie rezystancji poszczególnych styków.

Łatwa i intuicyjna obsługa

Obsługa poprzez rezystancyjny ekran dotykowy 3.5” i klawisze funkcyjne jest przejrzysta i intuicyjna. Wszystkie parametry testowe są wyświetlane w sposób wyraźny i dają się bezpośrednio ustawiać. Uzyskane wielkości rezystancji są wyświetlane na wyświetlaczu i można je zapisać w pamięci urządzenia wraz z datą i godziną.

Zarządzanie wynikami i eksport raportu na PC

Urządzenie PROMET SE można połączyć bezpośrednio z komputerem. Przyjazne użytkownikowi oprogramowanie znakomicie ułatwia pobieranie danych i zarządzanie danymi na samym urządzeniu. Wyniki pomiarów, także w przejrzystym układzie, również można wyeksportować w formie arkusza Excel lub wyświetlić w raporcie.