Systemy profilowane, kompaktowe i elastyczne

SHERLOG CRX jest wielofunkcyjnym systemem pomiarowym i analitycznym służącym do całościowego nadzorowania i oceny stanu urządzeń systemu zasilania w energię elektryczną.

Dzięki modułowej i skalowalnej budowie SHERLOG CRX może być wyposażony według potrzeb i w prosty sposób dostosowywany do nowych wymagań lub też rozbudowany. Mimo niewielkich rozmiarów SHERLOG CRX może zostać wyposażony w maks. 32 wejścia analogowe do pomiarów prądu stałego i zmiennego oraz w maks. 128 wejść binarnych. Do nadzorowania dużych systemów, poszczególne urządzenia mogą być łączone w sieć poprzez interfejs Interlink.

Mimo niewielkich rozmiarów SHERLOG CRX może zostać wyposażony w maks. 32 wejścia analogowe do pomiarów prądu stałego i zmiennego oraz w maks. 128 wejść binarnych. Do nadzorowania dużych systemów, poszczególne urządzenia mogą być łączone w sieć poprzez interfejs Interlink.

Łatwa zmiana konfiguracji

Wszystkie wejścia analogowe mogą być wykorzystane do pomiaru prądu, napięcia lub do pomiaru niskich sygnałów. Wybór odpowiednich zakresów pomiarowych jest prosty i może być wykonany przez użytkownika w miejscu prowadzenia testów.

Technologia Plug & Play

Zastosowanie technologii Plug & Play pozwala na łatwe i szybkie rozszerzanie wyposażenia. Nawet wymiana całych modułów jest możliwa bez pracochłonnej i kosztownej regulacji, ponieważ dane kalibracji są przechowywane w module.

Wielofunkcyjny system pomiarowy i analityczny

SHERLOG CRX pracuje jako centralny lub decentralny system nadzoru i łączy w sobie funkcje następujących urządzeń:

 • Rejestrator zakłóceń wysokiej rozdzielczości do procesów zmiennych z częstotliwościami próbkowania do 30 kHz
 • Rejestrator zakłóceń wartości skutecznej
 • Długookresowy rejestrator danych
 • Rejestrator zdarzeń n Analizator jakości mocy zgodny z IEC61000-4-30 klasa A
 • Lokalizator zwarć
 • Analizator stabilności sieci
 • Edytor komunikatów
 • Złącze sterownicze wg IEC 61850

Przykłady zastosowania

 • Cyfrowy rejestrator zakłóceń z wysoką częstotliwością próbkowania do szczegółowych analiz zakłóceń przejściowych
 • Nadzorowanie generatorów w elektrowniach
 • Zapis i wykrywanie oscylacji mocy
 • Analizy jakości mocy np. wg EN50160
 • Zapis obciążeń i częstotliwości
 • Analiza zużycia energii
 • Ocena obciążenia i stabilności sieci zasilających
 • Rejestracja wpływów ciągle zmieniającej się struktury źródeł i odbiorników
 • Nadzorowanie indywidualnie uzgodnionych warunków przyłączenia pod kątem dotrzymania wartości granicznych
 • System protokółowania dla potrzeb uruchomień i testów serwisowych
 • Chronologiczny zapis zdarzeń i protokółowanie binarnych komunikatów stanu

​​​​​Korzyści dla klientów

 • Szczegółowe zapisy zdarzeń są dostępne chwilę po wystąpieniu zakłócenia
 • Zintegrowany system zarządzania zgłoszeniami oferuje rozbudowane funkcje powiadamiania o zakłóceniach, które pozwalają na natychmiastowe podjęcie działań także przekraczających zadania jednego działu firmy
 • Redukcja kosztów dzięki wczesnemu wykrywaniu narastających zakłóceń oraz skrócenie czasów trwania awarii sieci dzięki szczegółowym informacjom o zakłóceniach oraz automatycznej i wyprzedzającej analizie a także lokalizacji miejsca wystąpienia zwarcia
 • Kompletny zapis zdarzeń w sieci. Sieć staje się transparentna. Możliwość wykrywania źródeł zakłóceń i potencjalnych oszczędności energii
 • W każdej chwili możliwe wygenerowanie potwierdzenia zwarć występujących w sieci, pracy bezawaryjnej oraz dotrzymania cech jakościowych

System dwuprocesorowy

SHERLOG CRX posiada osobne procesory obsługujące interfejs użytkownika i interfejsy komunikacyjne. Ta innowacyjna technologia gwarantuje możliwość komfortowej obsługi urządzenia, szybką transmisję danych i równoczesny dostęp wielu użytkowników i aplikacji.

Bezpieczna praca także w skrajnie trudnych warunkach

Poprzez konsekwentną rezygnację z części zużywających się, takich jak twarde dyski, wentylatory czy zasilacze awaryjne, rejestratory zakłóceń SHERLOG są w 100% bezobsługowe i przez to niezwykle niezawodne.

Kolejnym gwarantem niezakłóconej pracy, także w skrajnie trudnych warunkach, jest doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Ponadto wszystkie analogowe i binarne wejścia i wyjścia oraz interfejsy są galwanicznie izolowane. Zapewnia to nie tylko bezpieczne działanie lecz także bezpieczeństwo pracy.

Wewnętrzna pamięć Flash

SHERLOG CRX jest wyposażony w pamięć typu Flash o pojemności 2 GB. Ta znaczna pojemność pozwala na długookresowe przechowywanie wyników pomiarów i zakłóceń w dużej rozdzielczości, także bez ciągłego połączenia do pamięci na serwerze. Dane z pomiarów są zapisywane w sposób odporny na awarie i nie są tracone nawet przy zaniku napięcia zasilania czy wyłączeniu urządzenia.

Interfejsy komunikacyjne

SHERLOG CRX posiada następujące interfejsy komunikacyjne:

 • Ethernet elektroniczny
 • Ethernet optyczny (światłowód)
 • USB (aktywny/pasywny)
 • RS 485
 • RS 232
 • Modem GSM/GPRS
 • Router UMTS

Synchronizacja czasu

Warunkiem kompleksowego nadzorowania sieci i analizy zdarzeń jest precyzyjna synchronizacja zegarów. Poprawne porównanie i analiza wielkości pomiarowych jest możliwa tylko wtedy, gdy zostaną one zarejestrowane dokładnie w tym samym momencie.
SHERLOG CRX obsługuje wszystkie popularne metody synchronizacji czasu:

 • Synchronizacja GPS poprzez odbiornik wbudowany w urządzenie
 • Synchronizacja GPS poprzez zewnętrzny zegar centralny
 • DCF77
 • NTP/SNTP
 • IRIG-B
 • Synchronizacja do czasu PC
 • Impuls sekundowy i minutowy
 • Interfejs KoCoS-Interlink Interfejs

KoCoS-Interlink pozwala na synchronizację dowolnej liczby urządzeń poprzez proste złącze dwuprzewodowe lub pętlę światłowodową. Oznacza to znaczną oszczędność kosztów, ponieważ w każdym miejscu tylko jedno urządzenie pomiarowe musi zostać zsynchronizowane jako master.